Saturday, July 24, 2010

Chrysanten, roeiers (III) v. Hans Faverey

Als ik iets wil gaan doen,
moet ik dan al opgestaan zijn
om het te willen gaan doen;
of moest ik het al gedaan

willen hebben: om zó op
te kunnen staan, dat ik

het had moeten doen;

en zodoende het spoor
bijster geraakt zijnde,
deed zoals het zich gedaan
wilde zijn, sans rancune:
ofschoon er niets was gebeurd,

en ik niet afwezig wilde zijn,
omdat ik mij zo niet kende,
toen het stond te gebeuren.If I want to go and do something,
Then I am ought to stand up
In order to want to go and do;
Or I must have wanted it

Already done: To stand in
A way as such, that I

would have to do it;

and doing it thus,
The way quite losing,
Acting as if it wanted
itself done alone, taking offense not:
nothing had happened, though,

and I did not want to be absent,
because I did not know myself this way,
When the hour to happen would come.


No comments: