Wednesday, November 10, 2004

Satz und Einsatz

בים התיכון זה נגמר
בתוך הרוח, מתגורר
לא הייתי יודע אז אם קיים
הייתי שקוע בחוף ליד הים

המוות מתקרבת על המדבר
בכמה מילים אני לא מספיק מדובר
אני לא חלק בני האדם
אני אינדיבידואליסטי, כשתמיד הוא חלם

מעל הסוף העולמי נמצאת
הרעיון בעצמה הכי נהדרה
המילה שהוא לא דבר
איזה אפוס, שיר אהבה

ברחובות היא מצאה
את הדרל הנכונה לזמר את עצמה
אני לא שמעתי אותה, אבל
הייתי שקוע לא בתוך הים, בעמצת מדבר.

No comments: