Thursday, November 11, 2004

תגובה

חזרתי הביתה עכשיו.
מצאתי אותך שוב, בא נאמר
הייתי רחוק מכאן, אתה לא יודע כבר.
אני מתרגש, מתרגש לראות אותך.

היה לי נעים, שם פשוט נהדר.
הייתי לבד אבל, התגעגעתי עליך נורא
קר לי לפעמים שם
לא ראיתי את החוף, לא היה אותו הים.

חזרתי בבוקר, לפני דקה,
היית יושן, אל תתרגש.
חפשתי מקום לידך
שאלתי אם אתה עדיין כאן.

לא בקשתי ממך שום דבר,
שמרת את הספרים משלי?
עלהם התגעגעתי, גם עליך
מצאתי רומן ישן, גם מכתב מבלה.

חזרתי הביתה עכשיו,
לא נכנסתי ישר.
השחקתי אם הרוח קצת
הטיילתי על הירוק, הלבן.

אח, אתה לא מכיר אותי כבר?
כתבתי עליך כמה זמן.
אבל לא שלחתי גלויה אף פעם.
חשבתי שאתה איתי, רוב הזמן.

אבל מצאתי אותך עדיין כאן
וכן, חזרתי הביתה עכשיו.
אני כבר לא ילד, גם לא בן אדם
רק בחור רגיל, מישהו שחזר.

את המוזיקה עוד לא שכחת,
מצאתי מילים מאיתנו בשולחן.
אני אפילו שמח שהתעוררת
היום יום נפלא, היום חזרתי לכאן.

אבוי! רק עכשיו נזכרתי,
שאף פעם לא הייתי כאן,
אבל אי-שם ראיתי אותך
תאמין לי, ראיתי אותך.

מה זה חשוב, אבל?
חזרתי הביתה עכשיו.
אני אספר מחר מי אתה
היום פשוט היום נפלא, היום לא נצא מכאן.
No comments: