Wednesday, November 10, 2004

לא אשר-ידוע

יום אחר, יום אבל
הטיילתי בנופים יפים, מול העור
לא לידך, גם לא בעיר, לא לפנך
היה איזה מקום קטן, לא מדוע אבל.

מצאתי רחובות בו
כשראינו בגבתיים
מאד איטי, נוף עירוני
אלוהי אי-שם, אדם קיים.

לא התחלתי לספר עליה
הרי לא ישנו ברחביה
אנו יותר צפונים, פחות רגועים
לא רואים את האדמה, רק מילים בתוכה.

בסוף העניין, במאבק
התגעגעתי עליך נורא
בתוך הלילה, ליד הים
חפשתי את הרוח, לא אשר ידוע.

No comments: