Thursday, September 01, 2005

untitled

האם אראה אותך שוב
איני יודע
אבל אולי כדאי לנו יותר
בדרך זו
למרות עצמנו
ואיך הימים מתגלגלים
ע"י אלהים
אני סלה בהאמתינה
עם החיים
מחכה למכתביך
כאילו פעם הראשונה
אני מתיישב
ומתפלא על עצמי
בעניים קטנות
אל תוך פניך
המדורבות
השתיקה, למרות
מנסה להתמודד עם המרחק
ועדיין איני רואה את יום הבא
שבו אני אתיישב לידך
בחושך אורי
המספר סיפורי חסידים
מתחת עורך
והאם אין מחר
זה לנו לא ידוע
אל תהיה עצוב בכל מצב
אפילו פעם אחד
אני תמיד אכתוב לך
על המקומות הנהדרים
שבהם לא בלנו אף פעם
ואתה בעצמך
תזכור בחיוחך
כל אשר לא היה
המדבר, הירח, צפת
אשר אניך ראית
על פני הקרבים
מלאים חוסר מילים
חוסר אחריות
על חיים
עלינו
תחשוב על זה, ילד
שיהיה טוב כבר
שתעלה עם המצב
באמונתך
המזמרת
הימה
הימה
עוד פעם
תגיע כבר
ונזכר אז כאלה ימים
שבהם על עמתך לספר ידעת
השטוף באור, תמיד אתה
מעל החושך
אני אתעלם מבלי לדעת
האם פעם תראה את הכוכבים
ברחובות של צפת
ואל תשכח
בדיוק כדאמרת פעם
"זכור"
ואף פעם לא להתראות

3 comments:

Anonymous said...

Here are some links that I believe will be interested

Anonymous said...

Here are some links that I believe will be interested

Anonymous said...

I like it! Good job. Go on.
»